Kenelle

Nykyisille ja tuleville esimiehille, henkilöstöpäälliköille, johtoryhmille ja tiiminvetäjille. Startupeille, pk-yrityksille, pörssiyhtiöille ja julkishallinnon organisaatioille. Kaikille, joita esimieskoulutus, HR, johtaminen, osaaminen, motivaatio, työhyvinvointi ja erityisesti henkilöstötuottavuus kiinnostavat.

Twitter

RIITTA HYPPÄNEN PALVELUT

COACHING JA MENTOROINTI

 • Vauhdita uuteen työtehtävään kasvamista!

ESIMIESKOULUTUS JA ESIMIESOSAAMINEN

 • Esimiesosaajaksi omalla ohjelmalla

HR-KOULUTUS JA KONSULTOINTI

 • HR-osaajaksi yksin tai yhdessä!

JOHTAMINEN JA JOHTAJUUS

 • Johtajuuden kehittäminen työyhteisössä

 

PAREMPI TYÖELÄMÄ JA PAREMPI TYÖELÄMÄJÄLKI RAKENNETAAN YHDESSÄ. TERVETULOA MUKAAN! Riitta Hyppänen

Parempi työelämä ja työelämäjälki syntyy vain yhdessä tekemällä. Pitkän ja monipuolisen urani aikana olen saanut olla mukana lukuisien työyhteisöjen kehittämisessä niin hyvinä kuin vaikeina aikoina. Olen elänyt mukana, kulkenut rinnalla ja kuullut tuhansien ihmisten tarinoita. Henkilöstön motivointi, osaaminen, työhyvinvointi, muutosjohtaminen – samat asiat mietityttävät niin pörssiyhtiöissä, pk-yrityksissä, ministeriöissä kuin säätiöissä. Usein perusasioiden kuntoon laittaminen auttaa jo paljon. Ihmisten johtaminen vaatii tietoa, taitoa ja tahtoa. Autan näissä haasteissa mielelläni. Riitta Hyppänen

 • ONNISTUMISTEN MAHDOLLISTAJA

  Onnistumiset ovat mahdollisia. Niihin on uskottava ja luotava edellytykset. Onnistuminen on vahvasti kiinni osaamisesta ja oppimisesta. Osaamisen johtaminen tai oikeastaan oppimisen johtaminen kaipaa kovasti vielä tekemistä. Tutkimustulokset osoittavat, että johtamisen ketju – johtaminen, johtajuus sekä osaaminen, motivaatio ja  työkyky – oikein johdettuna tuottaa parhaat onnistumiset: taloudelliset tunnusluvut, asiakashyödyt ja henkilöstötuottavuuden. Onnistumisen mahdollistaminen on myös hyvien käytäntöjen jakamista valmennuksissani, kirjoissani ja Rubiikki-blogissa.

 • KOKENUT KEHITTÄJÄ, ROHKEA UUDISTAJA

  Kehittäminen, muutokset ja uudistaminen ovat aina olleet osa työtäni kaikissa rooleissani. Suomalaisten organisaatioiden ja työyhteisöjen arviointityötä olen tehnyt vuodesta 2008 alkaen Henkilöstöteko-kilpailussa. Olen nähnyt paljon kehitettävää, mutta myös loistavia käytäntöjä, kehitysprojekteja ja esimerkillistä johtamisosaamista. Onnistumisen menestystekijöitä ovat rohkeus, riittävä tieto nykytilasta, selkeät tavoitteet, edellytysten luominen projektille, tuki ja seuranta. Toimin kehitysprojekteissa asiantuntijana, projektien läpipuskijana, solmujen avaajana, lisäkäsinä dokumentoinnissa, fasilitoijana sekä kiteyttäjänä. Omat DigiRiitta-projektit tuovat konkretiaa ja kokemuksia uudistumisesta.

 • LUOTETTU KUMPPANI

  Organisaation menestyksen perustana ovat luottamus, kunnioitus ja henkilöstön aito ylpeys omasta tekemisestään. Luottamus on myös asiakassuhteideni peruskivi. Olen ottanut asiakkailta saamani palautteen ja kiitoksen näiden vuosien aikana nöyrästi vastaan. Luottamus on oltava aina molemminpuolista. Kiitos luottamuksesta ♥.

© Copyright - Riitta Hyppänen | CM & HR Consulting Oy