Etäjohtamisen ratkaisuja joustavaan työhön

Etätyö ja etäjohtaminen kuvaavat hyvin työn muuttumista ja uudistumista.Työn tekemisen tavat monipuolistuvat. Hyvä niin. Liikkuvan ja joustavan työn lisääntyessä etäjohtamisesta tulee yhä oleellisempi osa jokaisen esimiehen ja johtajan osaamista. Koska johtamisen ja esimiestyön taidot ovat aivan avaintekijöitä jokaisen organisaation menestyksessä, on tärkeää, että etäjohtamista tekevien esimiesten käytettävissä on kaikki tarvittava tieto ja taito.

Etäjohtajan taito- ja työkalupakki

On jo melko tavallista, että esimies työskentelee eri paikkakunnalla kuin hänen johtamansa henkilöstö. Työtä myös aiempaa yleisemmin tehdään useassa paikassa. Siksi tarjolla esimiesvalmennus, jossa käsitellään yleisimpiä haasteellisia tilanteita, joita etätyöskentelyssä ja etäjohtamisessa ilmenee.

Erilaisia yhteydenpidon välineitä ja teknisiä ratkaisuja etäjohtamiseen kyllä löytyy. Niiden lisäksi pitäisi muistaa huolehtia siitä, että esimiehillä ja johtajilla on parhaat mahdolliset käytännöt, tiedot, taidot, tilat ja työvälineet etäjohtamista varten.

Etäjohtaminen -valmennus ottaa esille mm. seuraavia teemoja:

  • Kotona tehtävä etätyö, mobiili matkatyö, asiakkaan luona tehty työ, työskentely monitilatoimistossa – etätyön erilaisia muotoja
  • Etätyön edut ja haasteet – kenelle etätyö sopii?
  • Suorituksen johtaminen etänä
  • Etätyössä käytettävät työkalut ja työtilat
  • Viestintä- ja vuorovaikutustilanteet
  • Luottamus – etäjohtamisen perusedellytys
  • Etätyöhön liittyvät sopimusasiat – työlainsäädäntöä ja käytäntöä

Valmennuspäivän jälkeen tiedät, mitkä ovat tärkeimmät keinot, joiden avulla onnistut etäjohtajana. Saat myös keinoja, joilla selkeyttää toimintatapoja ja yhteisiä sääntöjä. Etäjohtamista tarkastellaan tavoitteellisen johtamisen, työlainsäädännön ja ihmisten motivaation ja työhyvinvoinnin kannalta. Valmennus auttaa laatimaan omat ohjeet ja pelisäännöt etätyöhön.

Valmennuksesta saa myös todistuksen.

Suositus etäjohtaminen -valmennukseen osallistuville

Valmennuspäivän kokonaisuuteen suositellaan oheislukemiseksi myös kirjoittamani esimiestyön perusteos ESIMIESOSAAMINEN – LIIKETOIMINNAN MENESTYSTEKIJÄ. Onnistunut etäjohtaminen perustuu hyvään esimiestyöhön. Kirja antaa realistisen kokonaiskuvan tämän päivän esimiestyöstä. Valmennus etäjohtamisen haasteista rakentuu hyvän esimiesosaamisen päälle.

Voit tutustua myös ennakkoon Rubiikki-blogissa kirjoitukseeni etäjohtamisesta ja etätyöstä.

Tervetuloa seuraavaan valmennukseeni Helsingissä, joka pidetään kysynnän mukaan. Otathan yhteyttä.

Sisältökuvaus, hinta ja ilmoittautumisohjeet valmennusesitteessä.