Haasteelliset esimiestilanteet

Esimieshaasteita? Luvattomia poissaoloja, myöhästymisiä, yhteistyöongelmia, huolimattomuutta tai epäasiallista käytöstä. Miten toimia esimiehenä, jos alainen tulee päihtyneenä töihin? Mitä tehdä, kun aikaansaannokset eivät vastaa sovittua? Onko alisuoriutuminen hetkellistä vai onko kyse motivaation vai osaamisen puutteesta? Onko työkyky heikentynyt? Haittaako uudistamistyötä jatkuva muutosvastarinta?

Mikä on esimiehen vastuu ja velvollisuus esimiestyön haasteellisissa tilanteissa?

Vaikeiksi koettuihin aiheisiin on tärkeää tarttua heti. Ongelmat yleensä kasvavat ja monimutkaistuvat, jolloin haasteelliset tilanteet alkavat vaikuttaa yhä enemmän päivittäiseen työhön. Jokaisen esimiehen on syytä jo etukäteen olla tietoinen, miten haasteelliset tilanteet tulee hoitaa.

Esimieshaasteita on, silloin on nostettava kissa pöydälle

Vaikeaksi koetut aiheet otetaan esille, jotta niiden kanssa toimitaan oikein. Nostetaan kissa pöydälle, jotta sitä voi silittää! Haasteet on ratkaistavissa.

Samaan aikaan toivotaan, ettei hankalia tilanteita tulisi. Onneksi niihin voidaan vaikuttaa.  Valmennuksessa saat käytännön neuvoja ja esimerkkejä, tietoa lakiin ja sopimuksiin perustuvista velvoitteista sekä vinkkejä erilaisista käytettävissä olevista työkaluista.

Valmennuspäivä keskittyy puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen käytäntöihin sekä yleisten ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Haasteellisia esimiestilanteita ovat:

  • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • Alisuoriutuminen
  • Motivaatio- ja osaamishaasteet
  • Alkoholi- ja päihdeongelmat
  • Työyhteisöön ja työhyvinvointiin liittyvät ongelmatilanteet
  • Työpaikkakiusaaminen

Esimiesvalmennus vaikeista tilanteista selviytymiseen

Esimiehen kyky kohdata vaikeita tilanteita on paitsi esimiehen myös koko organisaation ja työyhteisön kannalta erittäin tärkeää. Työkaluja ja menetelmiä taitojen kehittämiseksi kyllä löytyy. Tervetuloa kehittämään esimiestaitoja!

Haasteelliset esimiestilanteet -valmennus on tarkoitettu esimies- ja johtotehtävissä toimiville tai niissä aloittaville henkilöille.

Valmennuksen hintaan sisältyy kirja ESIMIESOSAAMINEN – LIIKETOIMINNAN MENESTYSTEKIJÄ (2015, 3.-4. uudistettu painos). Kirja on esimiestyön perusteos, joka toimii hyvänä pohjana hyvälle esimiestyölle. Hyvien käytäntöjen lisäksi se toimii ennaltaehkäisevästi haastavissa tilanteissa. Valmennuksesta saat myös todistuksen.

Tervetuloa seuraavaan valmennukseeni Helsingissä, joka pidetään kysynnän mukaan. Otathan yhteyttä.

Sisältökuvaus, hinta ja ilmoittautumisohjeet valmennusesitteessä.