RIITAN KIRJOJA


Olen kirjoittanut neljä kirjaa  johtamisesta ja esimiestyöstä sekä työyhteisöjen ja hyvinvoinnin kehittämisestä. Viides kirja on kirjoitusvaiheessa 50 KEISSIÄ MOTIVAATIOSTA JA PALKITSEMISESTA. Se on yhteisteos Katleena Kortesuon kanssa. Kirjojani voi tilata jättämällä tilauksen tällä lomakkeella.


50 keissiä motivaatiosta ja palkitsemisesta


Kirja kertoo, kuinka suomalaiset organisaatiot ovat onnistuneet erilaisin keinoin sitouttamaan ja innostamaan työntekijänsä huippusuorituksiin. Kirjaan valitut organisaatiot eroavat toisistaan niin henkilömäärältään, toimialaltaan kuin myös iältään.

Teoksessa käydään läpi 50 mielenkiintoista tarinaa suomalaisilta työpaikoilta. Kirjan tarinoiden ja esimerkkien avulla pystyt poimimaan rusinat pullasta, eikä kaikkea tarvitse kokeilla kantapään kautta. Loppujen lopuksi yksinkertaiset keinot ovat erittäin toimivia.

Kustantaja: Kauppakamari

Kirjoittajat: Riitta Hyppänen, Katleena Kortesuo
ISBN: 978-952-246-261-9

Sivumäärä: 150

Saatavuus: Ilmestyy 2019

Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä


Esimiesosaaminen on liiketoiminnan menestystekijä. Samalla esimiesosaaminen on menestystekijä myös julkisella sektorilla. Kaikilla työpaikoilla kaikilla toimialoilla henkilöstöjohtamisen taidot ovat avaintekijät onnistumiselle. Kirja soveltuu esimiestehtävissä hiljattain aloittaneille ja tuleville esimiehille.

Onko kirjan täysin uudistettu 3. painos jo sinulle tuttu?

Esimiesosaaminen  on oppikirja, joka on ollut laajassa käytössä heti sen ensimmäisen vuonna 2007 julkaistun painoksen ilmestyttyä. Sinikantinen kirja oli hyvä, valkoharmaakantinen on monin verroin parempi. Kirja sisältää runsaasti esimerkkejä, kuvia sekä harjoitustehtäviä. Case-haastattelut tuovat esille loistavia käytännön esimerkkejä onnistuneesta esimiestyöstä, johtamisesta ja johtajuudesta. Kirja on saanut erittäin hyvää palautetta tiivistelmistä ja puhuttelevista T * T * T – kuvista. Kirjan kaikki kymmenen teemaa on tiivistetty kuvaksi, josta käy ilmi, mitä tietoa, taitoa ja tahtoa kyseinen teema vaatii.

Kenelle kirja sopii parhaiten?

Esimiesosaaminen-kirja sopii käytettäväksi esimerkiksi:

 • organisaatioiden sisäisissä esimieskoulutuksissa ja valmennuksissa
 • ammatillisessa täydennyskoulutuksessa, mm. johtamisen erikoisammattitutkinnon (JEAT) tai kaupan ja tekniikan alan esimiehen ammattitutkinnon koulutuksissa
 • korkeakouluopintojen esimiestyön peruskurssin kurssikirjana tai pääsykoekirjana
 • oman esimiestyön kehittämisessä.

Kirja antaa neuvoja mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä on henkilöstöjohtaminen ja mitä esimiestyöhön kuuluu?
 • Miten esimiehenä voi varmistaa strategian toteutumisen omassa yksikössään?
 • Miten parantaa kehityskeskustelua?
 • Mitä työyhteisötaidot ovat ja miten johtaa erilaisia työyhteisöjä?
 • Mitä erityistä etäjohtaminen vaatii?
 • Mitä on osaamisen johtaminen ja miten osaamista voi kehittää?
 • Minkälaisia keinoja on olemassa henkilöstön työmotivaation ylläpitämiseen ja lisäämiseen?
 • Mitä tarkoittaa kokonaisvaltainen palkitseminen?
 • Miten työhyvinvointia voi mitata?
 • Mitä tulee ottaa huomioon, kun on etsimässä uutta työntekijää?
 • Miten toimitaan työsuhteiden päättymistilanteissa?
 • Mitä onnistunut muutosjohtaminen edellyttää?
 • Miten selviytyä yt-neuvotteluista ja irtisanomistilanteista?
 • Mitä keinoja on kehittää esimies- ja johtamisosaamista?

Kustantaja: Edita Publishing Oy

Kirjoittaja: Riitta Hyppänen
ISBN: 3. uud. painos 978-951-37-6349-7, 1.-2. painos ISBN 978-951-37-4772-5

Sivumäärä: 328

Ilmestymisvuosi: 2013

Kirja-arvio: Lue tästä Martti Helsilän kirja-arvio julkaistu HENRY ry:n jäsenlehdessä.


Tiukka tilanne. Käytännön neuvoja työvoiman sopeuttamiseen ja uudistustyöhön


Tiukka tilanne on ajankohtainen kirja, joka antaa käytännön vinkkejä työvoiman sopeuttamistilanteisiin ja YT-neuvotteluihin. Kun edessä ovat säästöjen etsiminen ja YT-neuvottelut, miten voi selviytyä haasteellisista tilanteista mahdollisimman hyvin?

Keskeisiä teemoja kirjassa ovat:

 • YT-neuvottelut käytännössä
 • lomautus ja vaihtoehdot lomauttamisten järjestämiseen
 • irtisanominen tuotannollista tai taloudellisista syistä
 • erilaiset tunteet ja reaktiot irtisanomistilanteessa
 • irtisanottujen auttaminen ja tukeminen
 • käytännön neuvoja esimiestyöhön YT-menettelyn aikana.

Kirjan alkuosassa on käytännön neuvoja henkilöstösuunnitteluun ja -kustannusten hallintaan. Voiko irtisanomisilta välttyä? Mitä tarkoittaa strategialähtöinen henkilöstösuunnittelu? Miten ennakoida muutoksia organisaation tarvitsemassa osaamisessa ja henkilöstön määrässä? Miten kustannusten systemaattinen seuranta vähentää tarvetta äkkijarrutukseen? Mistä löytyvät nopeat säästöt? Miten voi säästää investoimalla tulevaan? Tiukka tilanne -kirja vastaa näihin kysymyksiin.

Työvoiman sopeuttamistilanteiden lisäksi organisaatioissa on usein samanaikaisesti  käynnissä useita kehityshankkeita ja organisaatiomuutoksia. Kirjan loppuosa keskittyy näiden muutosten ja uudistusten kourissa olevan henkilöstön johtamiseen. Uudistaminen ja uudistuminen on tarpeen, etenkin vaikeina aikoina.

YT-neuvottelujen, irtisanomisuhkan ja irtisanotuksi joutumisen tunteet ovat puettu auki runoiksi

Kirjan liitteessä on julkaistu vaikuttava runosarja KUN MEITÄ ON LIIKAA …. Koskettavat runot kertovat YT:stä, irtisanomistilanteista ja uuden elämän etsimisestä.

Kirjoittajat: Riitta Hyppänen
ISBN: 978-952-93-1708-0

Sivumäärä: 162

Ilmestymisvuosi: 2013

Rubiikissa voi lukea tunnelmia kirjan valmistumisesta ja julkistustilaisuudesta.

Kustantaja: Bonnier Business Forum Oy

Kirja-arvio: Martti Helsilän arvio kirjasta julkaistu HENRY ry:n jäsenlehdessä kesäkuussa 2013.Työhyvinvointi johtaa tuloksiin. Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta.


Työhyvinvointi johtaa tuloksiin tuo esille parhaita käytäntöjä työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämiseksi. Kirjassa esitellään noin 40 kehitys- ja muutoshanketta, jotka on toteutettu onnistuneesti erilaisilla työpaikoilla. Nämä hankkeita vetäneet organisaatiot ovat osallistuneet HENRY ry:n Henkilöstöteko-kilpailuun vuosina 2000 – 2009.

Työhyvinvoinnin koko kirjo näkyy kirjan kehityshankkeissa

Kirjassa kuvataan hankkeiden taustat, tavoitteet ja menettelytavat, ja se perustuu hankkeista vastaavien henkilöiden haastatteluihin.  Kirja kertoo onnistumisista, opeista ja oivalluksista sekä kehityshankkeiden tuloksista.

Kehityshankkeet koskevat mm. aiheita:

 • työhyvinvointi ja työkyvyn parantaminen
 • ikäjohtaminen
 • toiminnan ja laadun parantaminen
 • terveyden edistäminen mm. liikunnan avulla
 • onnistunut muutosjohtaminen
 • osaamisen kehittäminen ja jakaminen
 • puheeksi ottaminen ja varhainen välittäminen
 • sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen
 • strategiajohtaminen käytännössä
 • tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistäminen
 • työsuojelu ja työturvallisuus
 • työyhteisö, yhteisöllisyys, ilmapiiri ja me-henki.

Erilaisia organisaatioita, erilaisia tilanteita

Organisaatiot ovat eri toimialoilta ja eri kokoisia. Mukana oli kaiken kaikkiaan yli 30 organisaatiota, esim. Sonera, Fujitsu, S-ryhmä, Vantaan kaupunki, Fazer Leipomot, Nokian Renkaat, Sanofi aventis, Itella, OP-Pohjola, Normet, Invalidiliitto, Pfizer.

Työelämän asiantuntijoiden ja päättäjien näkemyksiä työhyvinvoinnin tulevaisuudesta

Kirjassa on myös työelämän asiantuntijoiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kiperistä ja ajankohtaisista kysymyksistä, kuten työkyvyn ylläpitämisestä ja työurien pidentämisestä. Haastateltavat käsittelevät rohkeasti vaikeita asioita, kuten selkäsairauksien hoitoa, mielenterveysongelmia, aivojen liiallista kuormittumista ja jaksamisesta huolehtimista, työelämän joustoja, uudenlaista johtajuutta ja jokaisen omaa vastuuta työhyvinvoinnistaan. Yhä ajankohtaisia teemoja.

Kenelle kirja on kirjoitettu?

 • työhyvinvoinnista, tuloksellisesta johtamisesta ja yrityksen käytössä olevasta osaamisesta vastaaville sekä näistä aiheista  kiinnostuneille henkilöille
 • kehittämisestä vastaaville henkilöille
 • henkilöstöalan ammattilaisille: henkilöstöpäälliköille ja -johtajille, kehittämispäälliköille, koulutuspäälliköille, kouluttajille, valmentajille sekä työhyvinvoinnin parissa työskenteleville
 • laatupäälliköille, toimitusjohtajille
 • konsulteille.

Älä turhaan keksi pyörää uudelleen – lue ja sovella

Kirjassa esitellyt hankkeet toimivat esimerkkeinä kaiken kokoisiin organisaatioihin kaikilla toimialoilla niin yksityissektorilla, valtiolla, kunnilla, seurakunnilla, liitoissa, järjestöissä kuin yhdistyksissä.

Lisätietoa Henkilöstöteko-kilpailusta HENRY ry:stä tai ottamalla yhteyttä minuun.

Kustantaja: Talentum Media

Kirjoittajat: Riitta Hyppänen
ISBN: 978-952-14-1536-4

Sivumäärä: 329

Ilmestymisvuosi: 2010, 2. painos 2011