Palvelua asiantuntemuksella ja suurella sydämellä

Suomalaisen työelämän kehittäminen on palvelutehtävä

Suomalaisen työelämän kehittäminen ja uudistaminen on palvelutehtävä, jota teen suurella sydämellä. Siihen ei ole valmiina varastotavaraa suoraan hyllystä, vaan palvelut syntyvät lopullisesti asiakastilanteessa.

Missioni on kehittää ja uudistaa herättämällä ajatuksia johtamisesta, johtajuudesta, esimiestyöstä, yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta, motivaatiosta, hyvinvoinnista ja onnistumisesta. HR-työ, esimiestyö ja johtaminen ovat osa tätä kaikkea. Siksi henkilöstöasioiden kehittäminen ja valmiuksien luominen hyvälle ihmisten johtamiselle ovat avainasioita.

Tietoa työelämästä ja ihmisten johtamisesta arjen kielellä – ei diibadaapaa

Puhun bisneksestä, organisaatioiden velvoitteista, järjestöjen tehtävistä. Korostan ihmisiä ja heidän odotuksiaan ja motiiveitaan. Työelämää koskeva lainsäädäntö kaipaa tulkkia, joka kertoo, mitä pykälät ja säännöt tarkoittavat käytännössä. Tehtäväni on poistaa vääriä olettamuksia ja uskomuksia. Lisäksi tuon esille mahdollisuuksia luoda parempia työpaikkoja ja mielekkäämpiä työkokemuksia. Niihin tarvitaan kolme näkökulmaa: laki, menestyminen ja tunteet. Tiedot ovat arvokkaita vain, jos joku haluaa niitä vastaanottaa.

Taitoa omaan työhön soveltaen ja rohkeasti kokeillen

Osaaminen ei ole vain tietoon perustuvaa, vaan tarvitaan myös monipuolisia taitoja. Taitoa ei voi tilata tai lainata toiselta. Valmentajana tavoitteena on lisätä ja vahvistaa niitä taitoja, joita kulloinkin tarvitaan. Tarjoan mahdollisuuden kokeilla ja harjoitella asioita turvallisesti, jotta tosi elämän tilanteessa selviää helpommalla. Taito kehittyy usein myös rehellisen aidon palautteen avulla. Tätä teen rakentavalla ja hienotunteisella tavalla.

Tahtoa oman tien etsimiseen ja tavoitteiden kirkastamiseen

Osaamisen ja onnistumisen kruunaa se, että kukin tuntee olevansa oikeassa työtehtävässä oikeassa työympäristössä. Mitä valmentaja voi tässä auttaa? Kyse on oman tien etsimisestä, tavoitteiden kirkastamisesta ja odotusten määrittämisestä. Valmentaja on tällöin luotettu kumppani, kanssakulkija. Kumppani, joka on läsnä. Joskus yhteinen matka on intensiivinen ja lyhyt, joskus tapaamisia on harvemmin. Paras palaute tällaisesta on kommentti: ”Tässä vaiheessa riittää, että tiedän, että olet olemassa ja voin ottaa yhteyttä”.

TIETOA * TAITOA * TAHTOA tuottaa osaamista ja samalla se on tie onnistumiseen.

Arvot ohjaavat palvelujen tuottamista

Yritykseni AVIO-arvot ohjaavat arjen työtä kaksisuuntaisesti. Ensisijaisesti ne vaikuttavat siihen, miten toimin asiakassuhteessa, miten kehitän palveluja ja miten valmennan tai kirjoitan kirjoja. Ne näkyvät yhteistyössä ja yhteisissä hankkeissa. Lisäksi ne näkyvät myös siinä, mitä odotan itse asiakkaana, yhteistyökumppanina ja yrittäjänä palvelujen ostajana.

Asiakashyöty

Asiakashyöty ohjaa vahvasti miettimään jokaisen tilaisuuden sisältöä, menetelmiä ja ajankäyttöä. Onhan hinta-laatu –suhde hyvä? Vastaavatko odotukset toteutusta?

Vastuullisuus

Vastuullisuus asettaa riman korkealle. Tietoisuus siitä, että puhe vaikuttaa, on asiantuntijalle vakava paikka. Välillä on keskityttävä täsmällisiin ilmauksiin. Välillä on kiinnitettävä huomiota sanavalintoihin, tyyliin, ilmauksiin ja eleisiin. Minkälaisen vaikutuksen saan aikaiseksi?

Innostuneisuus

Innostuneisuus on kaiken mahdollistaja. Sen avulla syntyy oikeita palveluja. Innostuneisuus näkyy kohtaamisissa. Innostuneisuus vaikuttaa ja voimaannuttaa. Tarttuuko innostuneisuus? Kyllä, suuri vaara :-).

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus on ollut matkakumppanini niin kauan kuin muistan. Asioiden pitää olla oikein. Sovitut menettelytavat ja pelisäännöt testataan arjen tilanteissa, miten oikeudenmukaisilta ne tuntuvat. Oikeudenmukaisuus on tunne. Sitä on vaalittava kokonaisvaltaisesti. Ei riitä, että asiat ovat oikein. Niiden täytyy näyttää myös oikeudenmukaiselta.

Ketkä palveluistani hyötyvät?

Yrityksen palvelut on tarkoitettu työelämässä toimiville ihmisille. Osa palveluistani on kohdennettu esimiehille, jotka haluavat kehittyä entistä paremmiksi ihmisten johtajiksi. Erityisesti haluan tukea niitä, jotka siirtyvät asiantuntijasta esimieheksi. Palveluni sopivat myös johtoryhmälle tai tiimeille. Aiheet voivat liittyä toimivampaan vuorovaikutukseen, ideointiin, yhteistyöhön tai osaamisen jakamiseen. Aiheena voi olla uudistuminen tai muutosten toteuttaminen, esimerkiksi YT-tilanteessa tai fuusiotilanteessa. Työnmurros haastaa meidät monin tavoin: tarvitaan ennen kaikkea uudistumisjohtamista, muutosjohtaminen ei riitä.

Osa palveluistani on rakennettu erityisesti henkilöstöalalla toimiville asiantuntijoille tai henkilöstötehtävistä ja HR-alasta kiinnostuneille. Liiketoimintalähtöisen HR-toiminnan kehittäminen on sydämen asiani. Siihen tarvitaan laajaa osaamista ja kokemusta niin henkilöstöjohtamisen, työlainsäädännön kuin johtamisen alalta. HR-toimintona elää murrosvaihetta samalla kuin koko työelämää myllertää. Siitä huolimatta ihmisosaaminen on yksi tärkeimmistä osaamisista.

Palveluistani auttavat asiantuntijoita johtamistehtävässään – on kyse sitten projektista tai verkostojen johtamisesta. Tarjoan apua innostamiseen ja onnistumiseen. Konkreettinen esimerkki voi olla paremmat palaverit. Erityisesti järjestöissä toimivat henkilöt tarvitsevat erittäin hyviä ihmisten johtamistaitoja työskennellessään vapaaehtoisten kanssa.