COACHING JA MENTOROINTI: KEHITTYMISEN YKKÖSVALINNAT

Coaching ja mentorointi ovat molemmat hyviä keinoja henkilökohtaisen oppimisen tehostamiseen ja omien voimavarojen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Molemmat ovat luottamuksellisia, henkilökohtaisia, tietyn ajanjakson mittaisia prosesseja. Coaching ja mentorointi kuitenkin eroavat menetelminä toisistaan monellakin tavalla.

Mitä coaching on? Mitä coaching ei ole?

Coaching on tavoitteellinen interaktiivinen kehitysprosessi aivan kuten mentorointikin. Coach (valmentaja) auttaa valmennettavaa kehittymään ja hyödyntämään nykyistä ja käyttämätöntä potentiaaliaan. Coaching auttaa valmennettavaa keskittämään aikansa ja voimansa hänelle tärkeimpiin asioihin ja saavuttamaan tavoitteitaan. Coach ei neuvo,  ei jaa kokemuksiaan eikä ratkaise asiakkaansa ongelmia.

Coaching-prosessi koostuu useista tapaamisista, joilla on yhteisesti sovittu tavoite. Yleisintä on tavata ja keskustella kasvokkain, mutta coachingia voi tehdä myös puhelimitse tai esimerkiksi Skypen välityksellä. Tavallisen coaching-tapaamisen kesto on 1,5 – 2 tuntia, mutta lyhyemmätkin tapaamiset ovat mahdollisia.

Tässä ajatuksiani, miten itse toimin coachina.

Mitä mentorointi on? Mitä taas onnistunut mentorointi ei ole?

Mentoroinnin tavoitteena on kokemuksen ja osaamisen siirtäminen kokeneemmalta kokemattomammalle. Hyvä mentori tuntee vastuunsa ja osaa tuoda tilanteeseen ja mentoroitavalle sopivia kokemuksellisia tarinoita ja kokemuksia, joita mentoroitava reflektoi ja soveltaa kuulemansa ja harkintansa mukaan omaan työhönsä ja tilanteeseensa. Onnistunut mentorointi ei ole yksipuolista mekaanista tietojen ja kokemusten kertomista.

Käytännössä mentorointi on sarja luottamuksellisia noin 1-2 tunnin tapaamisia. Mentorointi alkaa siten, että kokeneempi henkilö (mentori) ja mentoroitava (aktori) laativat mentorointiohjelman yhdessä keskustellen. Tapaamisia pidetään noin kuukauden välein. Niiden välillä mentoroitava työstää asioita suunnitelman mukaisesti. Tapaamisten määrä ja mentorointisuhteen pituus riippuu asetetuista tavoitteista.

Omat kokemukseni mentoroinnin onnistumisesta voit lukea täältä.

Kenelle coaching sopii? Kenelle mentorointi sopii?

Coaching sopii uransa alkuvaiheessa oleville, uusissa työtehtävissä aloittaville, työuransa käännekohdassa oleville kuin vaativissa johtamistehtävissä oleville henkilöille. Coaching on vaikuttava keino kasvuun, kehittymiseen ja itsensä kehittämiseen. Siksi se sopii ihmisille, jotka haluavat ammattimaisen, puolueettoman ja luotettavan keskustelukumppanin, joka auttaa heitä itseään löytämään ratkaisut.

Myös mentorit toimivat valmentajina uusiin tehtäviin siirtyville. Mentorointi sopii uransa alkuvaiheessa oleville, alaa vaihtaneille tai vastuullisempiin työtehtäviin siirtyneille henkilöille, jotka haluavat oppia nopeasti arvostamaltaan kokeneemmalta henkilöltä. Mentoroinnissa odotusarvona on mentorin kokemusten ja neuvojen käsittely, jopa neuvojen pyytäminen ja antaminen.

Kuka voi toimia coachina, kuka mentorina?

Molemmat tehtävät – niin coach kuin mentori – ovat vaativia ja vastuullisia. Tutkintovaatimuksia ei vielä ole kumpaankaan. Ole erityisen tarkkana ostaessasi coaching- ja mentorointipalveluja.

Suomessakin on viime vuosien aikana coaching-opiskelu lisääntynyt. Osa coaching-palveluja tarjoavista coacheista on suorittanut alan sertifiointeja, osa ei. Hyvän coachin on ymmärrettävä työhön kuuluva ammattietiikka, osattava hyödyntää sopivia coaching-työkaluja ja omattava riittävästi coachingkokemusta.

Mentorointi edellyttää mentorilta hyviä vuorovaikutustaitoja ja halua jakaa kokemuksiaan kokemattomammille, mutta myös tahtoa oppia itse mentoroitavalta. Mentoreiksi valjastetaan kokeneita ja arvostettuja osaajia organisaation sisältä tai ulkopuolelta, ei kuitenkaan omia esimiehiä tai sukulaisia.

Coaching ja mentorointi – miten eroavat toisistaan?

Coaching eroaa mentoroinnista mm. siten, että coach ei neuvo eikä tuo omia kokemuksiaan esille, vaan auttaa erilaisin menetelmin valmennettavaa itse oivaltamaan ja tekemään päätöksiä.

Mentorointi taas on tarkoitettu osaamisen siirtämiseen kokeneemmalta kokemattomammalle. Toisin kuin mentoroinnissa, coachingin onnistuminen ei edellytä valmentajalta kokemusta samoista tehtävistä tai toimialatuntemusta.

Coaching ja mentorointi – suosittelen lämpimästi

Ajatuksiani, kokemuksia ja ehdotuksia coaching-valmennuksistani ja mentorointi-valmennuksistani. Otathan yhteyttä, niin etsitään yhdessä sinulle sopiva ratkaisu.