Coaching – aikaa ajatuksille, oivalluksille ja ratkaisuille

Olitpa yksityisasiakas tai yritysasiakas, voin kertoa kokemuksesta, että coaching on menetelmä, jossa voi tapahtua ihmeitä! Coaching on tavoitteellinen valmennusmenetelmä, jonka onnistuminen on kiinni monesta asiasta: coachista, coachattavasta ja tilanteesta.

Mitä coaching edellyttää coachattavalta?

 • Halu kasvaa ja kehittyä ovat tärkeitä kannustajia.
 • Vastuun ottaminen kehittymisestään.
 • Vuorovaikutus ja luottamus ovat avainasemassa.
 • Kasvu vaatii myös rohkeutta.

Ammattitaitoinen coach auttaa valmennettavaansa

 • oivaltamaan ja kehittymään
 • hyödyntämään nykyistä ja käyttämätöntä potentiaaliaan
 • tunnistamaan omaa osaamistaan ja oppimistarpeitaan
 • keskittämään aikansa ja voimansa hänelle tärkeimpiin asioihin
 • saavuttamaan tavoitteitaan.

Miten coaching valmennukseni yleensä etenee?

Coaching-menetelmään kuuluu useita tapaamisia, joilla jokaisella on yhteisesti sovittu tavoite. Kehittyminen on coachattavan vastuulla, ja siksi coach kysyy myös tapaamisen kuluessa keskustelun etenemisen onnistumista.

Ensitapaaminen ratkaisee paljon

Yritysasiakkaan kanssa pidetään yleensä yhteinen puolentoista tunnin mittainen  tapaaminen, jossa  noin puolet ajasta ovat läsnä coachingin tilaaja tai maksaja sekä valmennettava. Tällöin sovitaan prosessin pelisäännöistä, tavoitteista ja aikaraameista. Toisen puolen tapaamisen ajasta vietämme kahdestaan valmennettavan kanssa toisiimme tutustuen.

Yksityisasiakkaan kanssa sovitaan kaikki coachingiin liittyvät asiat kahdestaan.

Mikäli luottamus syntyy, tehdään päätös varsinaisen coachingin aloittamisesta. Coaching onnistuu vain, mikäli syntyy hyvä luottamuksellinen vuorovaikutus.

Coaching tapaamiset käytännössä

Tapaaminen no 2

Tällöin käydään läpi tarkemmin nykytilannetta ja konkretisoidaan kokonaistavoitteita.Toisinaan aloitetaan “solmun” avaaminen jo tällöin, joskus tarvitaan useampi kerta, ennen kuin syntyy oma oivallus siitä, mistä esimerkiksi oma motivaation puute johtuu.

Tapaamiset no 3 – ?

Luottamuksellisia tapaamisia pidetään yleensä 6-10. Jokainen coachingsessio aloitetaan tarkentamalla tavoitetta, ja jokainen sessio päättyy valmennuksen arviointiin. Näin varmistetaan asiakashyöty. Usein tapaamiset ovat coachattavan luona, mutta keskustelut voivat edetä myös puhelimitse tai Skypen kautta, kunhan ensin on tultu tutuiksi. Myös kävelycoachingia olen kokeillut muutaman kerran.

Valmennuksen päättyminen

Viimeisellä kerralla arvioidaan kehittymistä ja sovitaan jatkosta. Yritysasiakkaan kanssa sovitaan yhdessä loppuraportin kirjaamisesta tilaajalle.

Milloin suosittelen erityisesti coachingia?

Coaching sopii niin uransa alkuvaiheessa oleville, uusissa työtehtävissä aloittaville, työuransa käännekohdassa oleville kuin vaativissa johtamistehtävissä oleville henkilöille.

Erityisesti coaching sopii

 • kiireisille ihmisille, jotka eivät ehdi ajatella riittävästi.
 • ihmisille, jotka tarvitsevat ympärilleen muitakin kuin ”yes-tyyppejä”.
 • ihmisille, jotka haluavat miettiä turvallisesti työelämäänsä ja tulevia ratkaistavia asioita.

Coaching-kokemukseni ovat merkityksellisiä ja vaikuttavia

Kaaokseen on saatu usein tolkkua. Tunnelista näkyy taas valoa.

Välillä ei synny ratkaisua esimerkiksi liian stressaavaan työtilanteeseen, mutta silti coaching on vaikuttanut myönteisesti. Prosessin aikana työtilanne on palasteltu läpi kotaisin ja toimintatavat käyty läpi: paremmin ei kukaan tuosta työstä selviytyisi! Tuo tunne antaa voimia ja kantaa eteenpäin.

Hienointa on nähdä uskon palaavan jälleen omaan itseensä ja osaamiseensa. Haasteellisinta on coachata henkilöä, jota johdetaan pelolla. Palkitsevinta on taas nähdä näkymättömien lukkojen avautuvan ja ihmisen puhkeavan kukkaan!

Asiakaslupaus coaching asiakkaalleni

Näissä haasteissa haluan olla täysillä mukana, valmennettavieni rinnalla, askel kerrallaan kohti parempaa! Tämä on coaching lupaukseni. Sinulle.