JOKAINEN ESIMIES ANSAITSEE MAHDOLLISUUDEN ONNISTUA

Esimieskoulutusteni tarkoitus on tukea tiiminvetäjiä ja esimiehiä heidän tärkeässä työssään. Menetelminä käytän ryhmävalmennuksia sekä yksilövalmennuksissa coachingia ja  mentorointia. Tilanteen mukaan voidaan oppimista tukea erilaisin itsearviointityökaluin. Usein käytämme valmennusten rinnalla myös oheiskirjallisuutta.

Miten tulla esimieheksi?

Esimiestehtävään tullaan montaa erilaista reittiä. Tiiminvetäjästä esimieheksi, asiantuntijasta esimieheksi tai rekrytoinnin kautta uuteen tehtävään, jossa on tulos- ja esimiesvastuu. Näihin liittyy erilaisia haasteita. Kun kuulen johtajilta tyytymättömiä kommentteja heidän yksikkönsä  esimiesten työskentelystä, esitän aina vastakysymyksen: Miten uusia esimiehiä on tuettu heidän työssään? Onko heille tarjottu riittävät valmiudet ei vain selviytyä vaan onnistua työssään?

Esimiesosaaminen ratkaisee paljon

Esimiehillä on ratkaiseva rooli organisaation tekemän tuloksen kannalta. Uudelta esimieheltä odotetaan paljon: tuloksia, onnistumisia, arjen pyöritystä ja uuden kehittämistä. Esimiesten esimiehillä on vielä suurempi vastuu luoda puitteet ja edellytykset sille, että  yksikön vetäminen onnistuu. Tarvitaan paljon operatiivista ja strategiatason tietoa. Yhtä tärkeää on hallita keskeiset asiat henkilöstö- ja työsuhdeasioista. Tiedon lisäksi esimiestyössä tarvitaan moninaisia taitoja ja ennen kaikkea tahtoa toimia esimiehenä.

Talent management – kehitä myös tulevaisuuden avainhenkilöitä

Yksi tapa varmistaa yrityksen riittävä esimiesosaaminen myös tulevaisuudessa  on käynnistää tulevien vuosien  avainhenkilöille räätälöidyt ohjelmat. Talent management on myös keskeinen keino tukea asiantuntijoiden omaa urasuunnittelua.

Ryhmävalmennus vai oman ohjelman mukaisesti?

Alla näet kolme eniten kiinnostusta herättänyttä esimiestyön kehittämisohjelmaa.  Näiden lisäksi voin tuottaa muitakin kokonaisuuksia täysin yksilöllisiä tarpeita varten. Ota siis reilusti yhteyttä ja kerro, minkälaisia tarpeita organisaatiossanne on, ja voin ehdottaa teille sopivaa palvelua.

ESIMIESOSAAMISEN OHJELMA

Esimiesosaaminen-valmennusohjelma® toteutetaan asiakkaan toivomusten mukaan. Sellaisena ja sen pituisena kuin haluat.

Haluatko oman valmennuksen lähiopetuksena vai monimuotoisesti sisältäen valmennusta ja itsenäistä opiskelua? 

Etsitkö valmennusta aloittaville esimiehille vai jo esimiestyöstä kokemusta saaneille?

Vaihtoehtoisesti voit tutustua Osaava uusi esimies -valmennukseen. Se on helppo toteuttaa organisaation omana sisäisenä valmennuksena.

ONNISTUMISKESKUSTELU LUO UUTTA KULTTUURIA

Toivotko esimiestyön painottuvan enemmän onnistumisiin, oppimiseen ja onnistumiseen?

Mitä jos yhdessä luodaan uutta yrityskultuuria: muutetaan kehityskeskustelut onnistumiskeskusteluiksi, kehitetään palavereista kehittävämpiä ja merkityksellisempiä…

Voinko auttaa uudenlaisen yrityskulttuurin luomisessa? Korostetaan dialogia, suunnataan katse  tulevaisuuteen ja keskitytään oppimiseen, onnistumisiin ja unelmiin. WIN * WIN * WIN.

ERILAISUUS OSAAMISEKSI JA VOIMAVARAKSI

Osaammeko hyödyntää työyhteisön henkilöiden erilaisuutta?

Erilaisuusosaaminen on avain itsensä johtamiseen, työyhteisötaitoihin kuin myös johtamistaitoihin. Tarvitaan tietoa, taitoa ja tahtoa.

Täältä löydät ajatuksiani erilaisuuden kehittämisestä.