Onnistumiskeskustelu luo uutta kulttuuria

Työelämässä kaivataan tällä hetkellä onnistumisia. Haasteita on riittävästi. Muutospaineet ovat kovat. Näistä syistä huomio pitää kohdistaa arvokkaisiin vuorovaikutushetkiin. Näissä yhtä tärkeää on puhuminen ja kuunteleminen. Keskustelut ovat tärkeitä, mutta myös se, mihin ne johtavat.

Mitä jos uudistaminen aloitettaisiin kehityskeskusteluista? Sen jälkeen voidaan jatkaa vaikka palaverikäytäntöjen uudistamisella.

Vuorovaikutustilanteiden arviointia

Mikä on kehityskeskustelun fokus ja anti tällä hetkellä? Miten ne sopivat organisaation tavoitteisiin ja yrityskulttuuriin? Syntyykö nykyisillä kehityskeskusteluilla riittävästi lisäarvoa?

Kehityskeskustelu koetaan valitettavasti monissa työyhteisöissä välttämättömäksi pahaksi siitä huolimatta, että käytäntö ei ole lain tuoma velvoite, vaan se on luotu ihan vapaaehtoisesti. Olen nähnyt, miten huonoja tunnuslukuja kehityskeskustelut voivat osoittaa: paljon on kulunut työaikaa, ja tyytyväisyys kehityskeskusteluihin on surkealla tasolla.

Onko palavereihin käytetty aika tehokasta, mielekästä? Kaikki tietävät teoriassa, minkälainen on hyvä palaveri. Toimitaanko siten?

Miten vuorovaikutusta on kehitetty? Minkälaiseen viestintään henkilöstöä kannustetaan?

Kehitetään yhdessä

Huonot tulokset eivät kuitenkaan tarkoita, että kehityskeskusteluista tai tiimipalavereista pitäisi luopua. Toimivalla vuorovaikutuksella, aidolla läsnäololla ja vahvalla sitoutumisella voidaan saavuttaa monenlaisia tuloksia, jos näin halutaan.

Uudistetaan ja luodaan arvoa

Luopumisen sijaan vuorovaikutustilaisuuksia voi uudistaa. Niistä voidaan tehdä yhdessä erilaisia.

Mielekkäät kehityskeskustelut tai tiimipalaverit ovat kaikille osapuolille arvokkaita tilaisuuksia. Ne lisäävät henkilöstön työmotivaatiota ja tyytyväisyyttä. Siten ne auttavat luomaan parempia työpaikkoja. Tätä kautta syntyy myös parempaa tulosta.

Askel kohti uutta kulttuuria

Onnistumiskeskustelu on konkreettinen askel kohti parempaa – mielekästä, kannustavaa, innostavaa – yrityskulttuuria.

Voin auttaa uudistamaan työpaikkanne kehityskeskustelukäytäntöjä niin, että ne kytkeytyvät aiempaa paremmin organisaationne strategiaan ja tavoitteisiin. Tuon perinteisten aiheiden rinnalle mukaan dialogin tulevaisuudesta, oppimisesta, onnistumisista ja unelmista.

Kulttuurin kehittäminen vie aikaa ja monien asioiden kautta syntyvää. Aloitetaan kehitystyö konkreettisesta asiasta. Ensimmäinen askel on maratonissakin tärkein.

Voin tarjota esimerkiksi

• työpajoja HR-asiantuntijoille
• valmennuksia esimiehille
• henkilökohtaista sparrausta
• asiantuntijaluentoja johtajille ja johtoryhmälle
• valmennuksia tiimien kehittämispäivään
• kannustavia puheenvuoroja koko henkilökunnalle.

Mahdollisia teemoja:

• suorituksen arvioinnin fokus oppimisessa ja molemminpuolisessa palautteessa
• uudet tavoitteet ja niihin liittyvät oppimishaasteet
• kehityssuunnitelma on tulevaisuuden suunnittelemista yhdessä
• keskeisten asioiden dokumentointi auttaa seurannassa.

Kysy lisää siitä, millä tavoin voin auttaa työyhteisöänne uudistamaan yrityskulttuurianne.

Tervetuloa myös suuren suosion saavuttaneen kehityskeskustelukäytäntöjä ruotivan kirjoitukseni ääreen Kehityskeskusteluista onnistumiskeskusteluihin. Kirjoitus julkaistiin myös Hyvejohtajuus.fi-blogissa.