Osaamisen johtaminen – arvioinnista hyödyntämiseen

Menestyminen edellyttää vahvaa osaamista kautta organisaation:

 • onnistuneen strategian laatimisessa ja sen viestinnässä
 • rohkeiden päätösten tekemisessä
 • päivittäisen liiketoiminnan ja asiantuntijoiden johtamisessa
 • henkilöstön kykyjen hyödyntämisessä liiketoiminnan haasteissa.

Organisaatio on yhtä hyvä kuin sen osaaminen

Osaamista on kehitettävä ja sen saatavuutta varmistettava systemaattisesti koko organisaatiossa: työntekijöillä, asiantuntijoilla, esimiehillä, johdolla ja hallituksella. Uudistuminen vaatii uuden oppimista ja vanhasta luopumista. Miten huolehdimme tästä?

Osaamisen hyvä hallinta on liiketoiminnan menestystekijä, mutta vielä tärkeämpää on osaamisen hyödyntäminen ja oppimisen johtaminen.

”Riitta tietää mistä puhuu. Tapa, jolla hän asiat kertoo, vie mukanaan.”

Apua osaamisen johtamiseen, tunnistamiseen ja hyödyntämiseen

Toimin kumppanina ja sparraajana työpaikoilla, jotka kaipaavat apua osaamisen johtamiseen, tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Ota yhteyttä, jos kaipaat sparrauskumppania esimerkiksi seuraavanlaisiin tilanteisiin:

 • henkilöstöstrategian laatiminen
 • HR-ohjelman rakentaminen
 • osaamisen arviointi tai kartoitus
 • osaamista ja oppimista korostavan yrityskulttuurin kehittäminen
 • kehittävien kehityskeskustelukäytäntöjen aikaansaaminen
 • osaamisen kehittämismenetelmien monipuolinen hyödyntäminen
 • osaamisen jakaminen
 • osaamisen hallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvä konsultointi
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen
 • HRD-tunnuslukujen ja HR-raportoinnin kehittäminen.

On olemassa monia ratkaisutapoja yllä oleviin tilanteisiin. Kerro lisää, niin ehdotan sopivaa etenemismallia.