JOHTAMINEN JA JOHTAJUUS OVAT KAIKKIEN ASIA

Johtamisen kehittämistarpeet kasvavat moninaisissa muutostilanteissa ja yrityksen kasvuvaiheissa. Johtamisen kehittäminen ei ole vain johtajien, päälliköiden, esimiesten ja tiiminvetäjien vaan koko työyhteisön kehittämistä. Johtaminen ja johtajuus on kaikkien asia. Usein termejä käytetään synonyymeinä, mutta ne ovat eri asioita kuten blogikirjoituksessa kirjoitan.

Johtamisen kehittämispalvelut keskittyvät johtamiseen muutos- ja uudistus- ja kasvuvaiheessa

Olen kehittänyt erityisesti muutosjohtamisen, kasvuyritysten ja työyhteisöjen kehittämisen tarpeisiin soveltuvia palveluita. Tällöin tarvitaan johtavassa asemassa olevien ihmisten hyvää johtamisosaamista, esimiesosaamista ja ihmisosaamista. Nykypäivänä tarvitaan johtamisosaamisen lisäksi johtajuutta koko henkilöstöltä. Siksi on valmennettava myös asiantuntijoita ja tiimejä. Työyhteisötaidot, itsensä johtaminen ja johtajuus koskettavat kaikkia.

Tätä palvelutarjontaa täydentävät esimiestyöhön liittyvät valmennukset ja kehittämispalvelut.

Tärkeää tunnistaa nykytila ja tavoitteet – tarjolla johtamisen kehittämiseen kyselytyökaluja

Usein johtamisen kehittäminen alkaa nykytilanteen selvittämisellä. Sitä voi tehdä monin tavoin. Luottamukselliset haastattelut on hyvä keino. Toinen vaihtoehto on 360-kysely , jossa kyselyn avulla selvitetään valmennettavan omaa käsitystä johtamisosaamisestaan ja tämän lisäksi saadaan esimiehen, alaisten ja kollegoiden tekemä arviointi.  Sen voi tehdä räätälöidyin väittämin tai hyödyntäen yhteistyökumppanien valmiita malleja. Kolmas tapa on toteuttaa henkilöstötutkimus, työtyytyväisyyskysely tai henkilöstön sitoutumista mittaava kysely.

Kyselyt voidaan tehdä perinteisesti koko ihmisten johtamista ja henkilöstöasioita kattaen tai pienimuotoisena suppeana ja samalla useammin toteutettuna. Tärkeintä on kussakin vaihtoehdossa saadun palautteen hyödyntäminen pikaisesti.

Kun osaa johtaa itseään, voi johtaa muitakin – tarjolla itsetuntemusta lisääviä työkaluja

Ihmiset ovat erilaisia ja he suhtautuvat muutoksiin eri tavoin. Haasteellisissa johtamistilanteissa korostuvat itsensä johtamisen taidot sekä erilaisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen. Henkilöstökyselyn tai 360-kyselyn sijasta näitä asioita johtamisessa voidaan kehittää pienimuotoisemmin esimerkiksi itsearviointityökalujen avulla. Extended DISCⓇ ja Wopi™ perustuvat valmennettavan itsearviointiin. Peili™ on työkalu, jossa itsearvioinnin lisäksi saadaan hyödynnettäväksi myös viiden henkilön keskiarvopalaute. Nämä ovat helppo toteuttaa verkossa. Olennaisinta on henkilökohtainen raportti ja sen luottamuksellinen läpikäynti ja keskustelu jokaisen valmennettavan kanssa.

Autan mielelläni yhteistyökumppaneideni kanssa kyselyjen suunnittelussa, toteuttamisessa sekä hyödyntämisessä. Olen koonnut lisätietoa kehittämisen työkaluista tänne.

”Arvostan Riitan rehellisyyttä ikävissä ja vaikeissa asioissa sekä itsensä täysillä peliin laittamista.”