Muutosjohtaminen – johtamista muuttuvissa tilanteissa

Muutosjohtamisesta on tullut arkipäiväistä. Erilaisia muutoksia tapahtuu usein ja vieläpä useita samanaikaisesti: organisaatiomuutoksia, toimintatapojen muutoksia, uusien tietojärjestelmien käyttöönottoja, muuttoja toisiin tiloihin tai toiselle paikkakunnalle sekä erilaisia uudistushankkeita tapahtuu lähes kaikilla työpaikoilla. Miten paljon etätyö tai mobiili matkatyö muuttaa johtamista? Myös muutto monitilatoimistoon vaatii hyvää muutosjohtamista. Harvinaisia muutoksia eivät ole myöskään yrityskaupat, fuusiot, ulkoistukset, uuden palvelukeskuksen muodostaminen tai uuden ostetun yrityksen integrointi. Yksi yleinen muutostilanne pk-yrityksissä ja perheyrityksissä syntyy sukupolven vaihdoksista tai pitkäaikaisen omistajatoimitusjohtajan vaihtumisesta.

YT-tilanne vaatii erityistä muutosjohtamisen osaamista

Muutosjohtaminen on arvokas taito silloin, kun organisaatio joutuu tekemään henkilöstösäästöjä tai käynnistämään yt-neuvottelut.

Tilanteissa tarvitaan samanaikaisesti muutosten toteuttamista ja hyvää henkilöstöjohtamista samalla, kun pyöritetään arkea. Parhailla työpaikoilla pystytään säilyttämään muutoksenkin aikana luja luottamus ja usko tulevaan.

”Arvostan Riitan rehellisyyttä ikävissä ja vaikeissa asioissa sekä itsensä täysillä peliin laittamista.”

Uudistustyöhön tarvitaan kaikki mukaan!

Muutosjohtamisen tulee toimia kaikilla organisaation tasoilla. On tärkeää, että hallitus- ja johtoryhmätyöskentely sekä toimitusjohtajan ja hallituksen välinen yhteistyö toimii saumattomasti, samoin kuin ylimmän johdon ja esimiesten yhteistyö.

Muutosjohtamisessa korostuu viestintätaidot

Johtamisjärjestelmän on oltava vuorovaikutteinen ja läpinäkyvä, viestinnän on oltava selkeää ja toiminnassa on kyettävä reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Olennaista on kertoa ne syyt ja perusteet, miksi muutoksia toteutetaan juuri nyt ja juuri näillä keinoilla. Henkilöstö arvostaa selkeyttä ja oikeudenmukaisuutta – myös muutostilanteissa.

Toimivat HR-prosessit ja tehokkaat HR-työkalut luovat selkeää lisäarvoa liiketoiminnalle. Hyvä esimiesosaaminen luo edellytykset hyvälle henkilöstöjohtamiselle. Näillä eväin voi uudistaa ja johtaa muutoksia menestyksellisesti.

Apua ja tukea muutosjohtamiseen

Miten ulkopuolinen voi auttaa muutostilanteissa? Olen ollut monissa muutosprojekteissa mukana niin vastuuhenkilönä, projektipäällikkönä, valmentajana, sparraajana kuin fasilitaattorina. Voin tarjota esimerkiksi:

  • valmennustilaisuuksia johdolle, esimiehille tai koko henkilöstölle: miten hyödyntää tunteet muutoksen toteuttamisessa?
  • konsultointia YT-lakiin, työsuhteen muutoksiin, lomauttamiseen, työsuhteiden päättämiseen ja yleensä työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa erityisesti muutosten suunnitteluvaiheessa
  • työpajoja ja haastatteluja ideoiden keräämiseksi ja asiantuntijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Tiukat tilanteet ovat tulleet minulle tutuiksi. Voit tutustua kirjaani TIUKKA TILANNE – KÄYTÄNNÖN NEUVOJA TYÖVOIMAN SOPEUTTAMISEEN JA UUDISTUSTYÖHÖN.

Otathan yhteyttä hyvissä ajoin!