Työyhteisötaidot ja työyhteisöosaaminen hyötykäyttöön

Onneksi viimein on ymmärretty, että pelkästään esimiesvalmennuksiin panostaminen ei riitä. Työyhteisötaidot on tärkeä osa menestyvää organisaatiota. Esimiesten ja johtajien osaamisen kehittämistä on syytä tehdä edelleen, mutta lisäksi on aika keskittyä myös työyhteisön jäsenten osaamisen hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Heitä on kannustettava uuden oppimiseen ja ideointiin.

Organisaatio on yhtä hyvä kuin sen osaaminen

Koko työyhteisön jäsenten osaaminen ja sen voimavara on otettava hyötykäyttöön. Parannetaan samalla työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistetaan työmotivaatiota.  Luodaan tätä kautta parempia työpaikkoja.

Työyhteisötaidoissa on kyse vastuista, vaikuttamisesta ja välittämisestä. Siinä tarvitaan monenlaisia taitoja: asiantuntija-, alais- ja työyhteisöosaamista sekä itsensä johtamisen taitoja. Alaistaito – jos sellaista termiä käytetään – on siis vain yksi osa työyhteisötaitoja. Työyhteisötaitojen kehittämiseen on olemassa monia keinoja. Ota yhteys, niin etsitään yhdessä paras vaihtoehto.

Voin tarjota esimerkiksi:

  • asiantuntijaluentoja voimavaroista ja työhyvinvoinnista
  • innostavan workshopin ihmisten erilaisuudesta
  • apua tyky-päivän tai tiimipöivän suunnitteluun.

Työyhteisötaitojen kehittämisen tuloksena voi syntyä:

• ideoita ja aloitteita
• parannusehdotuksia
• uusia bisnesideoita
• työmotivaation paranemista.

Työyhteisöosaaminen edellyttää tietoa, taitoa ja tahtoa

Tietoa on saatavilla helposti. Taitoja voidaan harjoitella yhdessä. Kun on tahtoa yhdessä toimia, kaikki muu järjestyy. Luottamus, arvostus ja kunnioitus saavat ihmeitä aikaan.

Johtajuus työyhteisöosaamisineen koskettaa meitä kaikkia

Annetaan niille mahdollisuus. Olen mielelläni mukana tällä matkalla. Maalissa odottavat palkinnot kaikille.

Rubiikki-blogissa ajatuksiani johtajuudesta, jossa kyse vallasta, vastuusta, vaikuttamisesta ja välittämisestä vuorovaikutuksen keinoin.