Intohimona osaaminen, oppiminen ja onnistuminen

Riitta Hyppänen, ihmisosaaja ja DigiRiitta samassa paketissa

Olen työurani aikana saanut kohdata tuhansia ja tuhansia ihmisiä: esimiehiä, johtajia, asiantuntijoita, henkilöstöpäälliköitä, yrittäjiä, erilaisia arjen sankareita. Olen itsekin toiminut monissa erilaisissa työrooleissa. Palvelin pitkään suurissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä henkilöstöhallinnon ja johtoryhmän tehtävissä. Muistan hyvin, miten isot yritykset tai kansainväliset konsernit toimivat. Hyvässä ja pahassa. Myös pienyrittäjyys on tullut tutuksi asiakkaideni ja oman yritystoiminnan kautta.

Osa haasteista on samoja erikokoissa organisaatioissa, osa erilaisia. Elämme 4. teollisen vallankumouksen aikaa ja uskon vahvasti siihen, että juuri nyt on myös ihmisosaajien aika. DigiRiitta ei vain puhu uudistumisesta, vaan digitalisoi myös omaa toimintaansa.

Kun intohimona on suomalaisen työelämän uudistaminen, on aivan mahtavaa saada tunnustusta tehdystä työstä. Vuosien valmennustyö, kirjoittamani kirjat henkilöstöjohtamisesta ja esimiestyöstä sekä pitkäaikaiset luottamustehtäväni HENRY ry:ssä huomioitiin HENRY ry:n 25-vuotisjuhlassa marraskuussa 2015 hienolla kunnianosoituksella myöntämällä HENRY ry:n kunniajäsenyys. Ihmisosaaja kiittää koko sydämestä ♥.

Luottamus kantaa ja mahdollistaa

Asiakaskohtaamiset luottamuksellisine keskusteluineen ilahduttavat minua erityisesti. Jokainen päivä on kohtaamisten ja oppimisten päivä. Samalla erilaiset kohtaamiset ovat luoneet työelämästä kattavan kokonaiskuvan.

Asiakkaani ovat luottaneet minuun myös silloin, kun on ollut vaikeaa. Olen saanut kulkea heidän rinnallaan auttamalla työyhteisöjä läpi irtisanomisten, organisaatiomuutosten ja muiden muutosprosessien. Nyt erityisen ajankohtaista on digitalisaation vaikutukset henkilöstöön. Ihmisosaamista ja ihmisosaajia tarvitaan. Oma DigiRiitta-projektini ei ole pelkkää puhetta uudistumisesta ja digaitalisaation hyödyntämisestä vaan myös tekoja.

Onneksi olen saanut olla läsnä ja seurata läheltä myös ihmisten ja yritysten kasvua. Olen auttanut ensimmäistä kertaa esimieheksi tulevia kasvamaan uuteen tehtäväänsä. Ihmisosaaja on kutsuttu paikalle, kun pieni yritys on saavuttanut koon, jossa tarvitaan ammattimaista henkilöstöhallintaa ja henkilöstöjohtamista.

Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n Henkilöstöteko-kilpailun luottamustehtävä on tuonut ainutlaatuisen näköalapaikan työelämän moninaisuuteen jo vuodesta 2008 alkaen. Pitkään olen toiminut kilpailuhankkeiden arviointiryhmän puheenjohtajana ja v. 2016 vastuu kasvoi Henkilöstöteko-kilpailun tuomariston tehtävillä. Kilpailussa arvioidaan organisaatioiden kehittämistyön tuloksellisuutta ja aikaansaannoksia. 10000 euron palkinnon lahjoittaa voittajalle Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Henkilöstöteko-seminaarissa pitämäni juhlapuheet ovat myös omia juhlahetkiäni. Rubiikki-blogissa on useita kirjoituksia Henkilöstöteko-kilpailuista ja niiden tunnelmista.

Uusin luottamustehtäväni on toimia aktiivisena jäsenenä ja vaikuttajana Suomen Yrittäjät ry:n osaamisen valiokunnassa 2018-2019 kaudella.

Rohkeutta ja johtajuutta uudistamiseen

Elämme suurien muutosten aikaa eikä uudistuminen tapahdu itsestään. Emme voi ummistaa silmiä suurille muutoksille ja uudistumistarpeille. Haluan ravistella ja uudistaa työelämäämme. Siihen on saatava myös lisää tolkkua, mielekkyyttä, merkityksellisyyttä. Haluan herättää ajatuksia johtamisesta ja johtajuudesta olemalla esimiesten, johtajien ja HR-ammattilaisten tukena heidän tärkeässä työssään. Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen ovat avaintekijöitä onnistumiseen.

Suomi tarvitsee lisää menestyviä yrityksiä. Niitä syntyy, kun yrittäjyyttä tuetaan työelämän rakenneuudistuksilla ja luodaan puitteet paremmalle johtamiselle. Johtamisessa tarvittavaa tietoa, taitoa ja tahtoa pitää olla enemmän ja entistä suuremmalla joukolla. Esimiesosaaminen ja johtamisosaaminen ovat edellytyksiä onnistumiselle. Silloin yrityksissä osataan pitää huolta siitä, että sillä on paras mahdollinen osaaminen käytettävissään. Siten syntyy kilpailukykyä ja menestystä. Onnistumisia, jotka kiihdyttävät kasvua ja kehitystä. Henkilöstötuottavuus syntyy saumattoman johtamisen ketjun tuloksena.

On panostettava työpaikoilla johtamiseen, vahvistettava johtajuutta, tehtävä parhaansa sen eteen, että työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa, jotta koko henkilöstö voi kokea olevansa motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva. Tekemistä riittää kaikille: johtajille, esimiehille, asiantuntijoille, asiakaspalvelijoille, kaikille ikään ja kokemukseen katsomatta. Työpäiväkokemus on jokaisen subjektiivinen tunne. Tuntemuksiin on oikeus. Epäkohdat on otettava esille ja etsittävä ratkaisuja työpaikoilla.

Työelämäjälki – jokainen vaikuttaa

Hyvää työelämää ei kannata odottaa, se on rakennettava. Meidän kaikkien on huomioitava, miten puhumme työstämme, työpaikastamme ja työelämästä niille, jotka ovat vasta työelämään tulossa tulevaisuudessa. Minkälaisen työelämäjäljen jätämme tuleville sukupolville? Maalaammeko uhkakuvia vai luommeko toivoa, unelmia? Jokainen voi joka päivä tehdä päätöksensä: valitammeko vai välitämme?

Uusi termi syntyi blogikirjoituksessa Minkälainen työelämäjälki sinusta jää?. Lisäksi Työelämäjälki ja työelämäuutiset herättelee ajattelemaan työelämää median näkökulmasta. Työelämäjälki syntyy kesätyön kylkiäisenä muistuttaa vastuutamme nuorten kesäharjoittelijoiden kanssa. Toivon, että työelämäjäljestä kasvaa ilmiö. Tehdään se yhdessä. Se on parasta työelämän uudistamista, arjen pieniä tekoja ja johtajuutta, joilla on suuria vaikutuksia.

Saan todella tehdä työtä, jolla on merkitystä. Tällainen tunne pitäisi olla kaikilla. Tiedän, että on paljon työtä tekemättä. Työelämän uudistajan työ vaatii valppautta ja jatkuvaa uudistumista myös itseltä. Lupaan tehdä oman osuuteni – toivottavasti yhteistyössä monen tämän tekstin lukijan kanssa.

Työelämäjälki® on CM & HR Consulting Oy:n rekisteröity tavaramerkki.